Ketua Penyunting
M. Syamsul Hidayat

Wakil Ketua Penyunting
Budi Utami

Penyunting Ahli
Imam Baidlhowi
Eny Setyariningsi
Rahayu

Penyunting Pelaksana
Kasnowo
Devi Mandasari